این سایت مخصوص مربیان ورزشی است. مربیان عزیز با داشتن این سایت میتوانند از جاهای مختلف ایران شاگرد داشته باشند. و از طریق پنل کاربری طراحی شده برنامه های تمرینی و یا غذایی به شاگرد خود ارسال کند.

قیمت۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع سایتورزشی
سازندهسوشیاوب