درگاه های پرداخت

 

_

برای دریافت درگاه پرداخت خود کافیست ابتدا در سایت ثبت نام کنید و سپس این فرم را پر نمایید تا شرایط شما توسط  متخصصین ما بررسی  شود و سپس لینک پرداخت در پنل کاربریتان بارگزاری می شود و بعد از پرداخت متخصیصن ما روند دریافتدرگاه پرداخت مد نظرتون رو را برای سایت شما شروع می کنند و در ۱ تا ۳ روز کاری درگاه مورد نظرتون برای شما اخذ می شود.