مجوز نماد رسانه های دیجیتال

 

 

_

برای دریافت نماد ساماندهی کافیست ابتدا در سایت ثبت نام کنید و سپس این فرم را پر نمایید تا شرایط شما توسط  متخصصین ما بررسی  شود و سپس لینک پرداخت در پنل کاربریتان بارگزاری می شود و بعد از پرداخت متخصیصن ما روند دریافت نماد ساماندهی را برای سایت شما شروع می کنند و در کمتر از سه روز کاری این نماد برای شما اخذ می شود.