سوشیاوب نام یکی از برند های زیرمجموعه شرکت " گروه پیشگام تجارت آسان سوشیانت " می باشد.

این مجموعه در زمستان سال ۱۳۹۹ به همت امیرمحمد مفتاحی و محسن سلطانیان بنا نهاده شد.

اطلاعات ثبت شده سوشیاوب در مرجع ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی قوه قضائیه

نام شرکت: گروه پیشگام تجارت آسان سوشیانت

نام برند : سوشیاوب

شماره ثبت : ۴۹۶۹

شماره ملی : ۱۴۰۰۹۸۲۳۳۷۹

تاریخ شروع فعالیت : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مدیرعامل : امیرمحمد مفتاحی

رییس هیئت مدیره : محسن سلطانیان

_

آمارهای ما

۱۰۰+مشتری راضی
۲۰۰+پروژه

ماموریت ما

_

مجموعه سوشیاوب در زمستان سال ۱۳۹۹ به همت امیرمحمد مفتاحی و محسن سلطانیان بنا نهاده شد با این هدف که فعالیت های تیم سوشیاوب کمکی باشد برای صاحبان کسب و کار تا بتوانند با روند جهانی همراه شده و بیزینس خود را به سمت فضای آنلاین ببرند.

_

بنیان گذاران

امیرمحمد مفتاحی

 

محسن سلطانیان

 

مشتریان ما

_